Werkbezoek Brightlands Innovation Factory

Op 26 maart bezochten we met ons leden de Brightlands Innovation Factory

Na een warme ontvangst volgde een drietal presentaties:

  • Patrick van der Meer (Brightlands Innovation Factory): betreffende de activiteiten en mogelijkheden die Brightlands biedt. Denk hierbij aan de begeleiding van Startups en de daarbij behorende financieringsmogelijkheden. Maar ook voor het MKB is er een programma dat helpt met innoveren in de breedste zin van het woord. Samen met de Rabobank en het Liof coacht het BIF, MKB-ers bijvoorbeeld bij het implementeren van een nieuw businessmodel of nieuwe vindingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: patrick.vandermeer@brightlands.com
  • Jeroen Wijckmans (Trajekt): Trajekt wil mensen ondersteunen, waardoor iemand in staat is zelf de regie te nemen over zijn leven of omgeving en naar eigen vermogen te participeren in de samenleving. Prachtig voorbeeld was de buurttuin in Wittevrouweveld (Maastricht), waar voor en met de buurtbewoners een prachtige tuin realiseert is, die dient als ontmoetingsplek voor de buurtbewoners. Prachtig initiatief!
  • Taco de Nies (Walifi): een initiatief die financieringsmogelijkheden opzet in met name Afrika om daar veilige en lokale watervoorzieningen te realiseren. Vooral veilig (drink)water is nog steeds niet voldoende aanwezig in vele delen van Afrika.

Na deze inspirerende presentaties volgde er nog een rondleiding over het terrein met als afsluiter een samen zijn waar de aanwezigen in grote getale bleven, om de informatie van die middag nog eens met elkaar te delen.

Kortom een zeer interessante middag, die een nieuwe kijk op onze regio geworpen heeft.

Was u erbij? Dan hopen wij dat u genoten heeft van dit bezoek.
Was u er niet bij? Dan hopen wij u de volgende keer te mogen begroeten.