Nieuwjaarsreceptie 2023

We kijken met veel plezier terug op een geslaagde en gezellige Nieuwjaarsreceptie die vrijdag 13 januari plaats vond bij Fortuna Sittard.

Burgemeester Hans Verheijen en voorzitter Jack Peeters openden de Nieuwjaarsreceptie, blikten met ons terug en keken vooruit. Er zijn weer mooie verbindingen gelegd tussen ondernemers, onderwijs en de lokale overheid. Onze gasten genoten van gezelligheid, goede gesprekken, lekker eten en drinken onder begeleiding van pianiste Eliza.

Wij vonden het fijn dat u erbij was, dank u wel daarvoor!
Als u er helaas niet bij kon zijn, zien we u vast en zeker bij onze volgende BSG-activiteit.

Bekijk hieronder het beeldverslag dat Paul Fekkes voor ons maakte…

MKB Deal versterkt het MKB in Zuid Limburg!Al eerder informeerden wij u over de regionale MKB Deal waarbij het Rijk €328.000 bijdraagt aan de versterking van het MKB in Zuid Limburg.

Dit mooie resultaat is tot stand gekomen door een goede samenwerking tussen Overheid en Bedrijfsleven. BSG heeft samen met andere partijen aan de wieg gestaan van dit initiatief en we zijn dan ook trots op de geboekte resultaten. Het resultaat geeft eens te meer aan dat onze inzet zich loont.

We zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking zorgt voor een krachtig en innovatief MKB, met goede bijdragen aan de Zuid Limburgse economie.

Dankzij deze Rijksmiddelen kunnen we aan de slag met het ondersteunen van onze MKB-productiebedrijven in Zuid Limburg. Er is geld beschikbaar om 2×12 opleidingsplaatsen volledig te financieren.

De deelnemende bedrijven dienen de benodigde opleidingsuren beschikbaar te stellen. De kandidaten moeten bovendien beschikken over een laptop. Er geldt wel: ‘vol is vol’! Dus wil jij gebruik maken van deze mooie kans wees er dan snel bij en meld je aan.

Klik hier voor meer informatie en om aan te melden.

Met vriendelijke groet,
Jack Peeters, voorzitter BSG

Jack Peeters, nieuwe voorzitter BSG

Jack Peeters volgt Yvonne Salvino op als onze nieuwe voorzitter. Met trots informeren wij iedereen dat we met Jack als voorzitter van ons bestuur voor alle ondernemers in Sittard-Geleen wederom een sterke gesprekspartner hebben aan de tafels waar wij plaatsnemen vanuit onze rol als belangenbehartiger. Verbinden en aansporen is Jacks kracht en passie!

Jack Peeters vertelt…
“Samen met Ans en onze 2 zonen Sem en Ken wonen we in Guttecoven. Daar voelen we ons thuis en zijn we betrokken bij tal van belangrijke zaken voor onze dorpsgemeenschap. In mijn carrière heb ik altijd gedaan waar ik goed in ben en waar ik energie van krijg. En dat is samenwerken met mensen. Op alle niveaus in de organisatie. Hen aansporen, leiden en sturen. Hen ondersteunen en coachen om samen ons doel te bereiken. Zo kregen we vaak het onmogelijke voor elkaar. Verbinden is dan ook mijn kracht en passie! Ik ben mede-eigenaar bij Ateron, een bedrijf dat al sinds 1988 actief is in het begeleiden van ondernemingen die het verschil willen maken. Of het nu gaat om het verbeteren van de strategie, de bedrijfsresultaten, de organisatie of de processen: allemaal zaken waar we keer op keer laten zien wat we in huis hebben.

Cruciale rol voor het MKB
MKB-ondernemers spelen een belangrijke rol. Zij zijn het kloppende hart van de lokale economie in Sittard-Geleen en in de Westelijke Mijnstreek. Nergens in Limburg is de concentratie van bedrijventerrein zo groot als hier. Goede bereikbaarheid, veiligheid en een representatieve uitstraling zijn daarbij bouwstenen voor een gezond en toekomstbestendig ondernemersklimaat. En BSG heeft daar ook een belangrijke rol in gespeeld. Onder bezielend voorzitterschap van Yvonne en samen met het bestuur is er hard gewerkt en zijn er flinke stappen gezet. Chapeau daarvoor!

‘Zo doen we dat bij BSG’
Betekent dit nu dat alle uitdagingen succesvol ingevuld zijn? Het antwoord is nee! In een ondernemende stad als Sittard-Geleen, die samen met een groot aantal betrokkenen bezig is haar toekomst vorm te geven gaat ook BSG een nog prominentere rol invullen. Onder het motto van ‘Zo doen we dat bij BSG’ zal in het gezamenlijke belang van alle ondernemers een stevige koers gevaren worden om het kloppende hart van de lokale economie te versterken. Die uitdaging spreekt mij – in de rol van jullie nieuwe voorzitter – enorm aan! “

Yvonne, ontzettend bedankt!
Ondertussen hebben al onze leden een mooie kaart ontvangen waar we als bestuur welverdiende woorden van dank hebben geschreven aan het adres van Yvonne. Inzet en bereikte resultaten verdienen absoluut applaus! Zoals u ook al in de kaart hebt kunnen lezen blijft Yvonne behouden voor het bestuur van BSG en zal zij de ondernemersbelangen met verve blijven behartigen.

Ben Willems benoemd tot erelid!

Op 25 juni 2021, een zonnige zaterdag, hebben voorzitter Yvonne Salvino en collega bestuurslid Karin Reichrath van Ondernemersvereniging Bedrijven Sittard Geleen, Ben Willems mogen benoemen tot erelid.

Het volledige bestuur was hierover unaniem. Ben is vanaf het eerste moment betrokken bij BSG. Bij onze netwerkbijeenkomsten was en is hij altijd aanwezig. En nog veel belangrijker… Ben zet zich altijd in voor het algemene belang. Top! En toeval… op diezelfde zonnige zaterdag vierde Ben met zijn lieftallige echtgenote hun 17 jarige trouwdag.

Het erelidmaatschap is dik verdiend! Van harte gefeliciteerd namens iedereen bij BSG!

SAMEN werken & leren

Sterk Techniek Onderwijs Zuid-Limburg tekent in op versterkte samenwerking met het bedrijfsleven in de gemeente Sittard-Geleen.

Handtekeningen die écht werden gezet, tijdens het officiële tekenmoment binnen de muren van het DaCapo College. Vertegenwoordigd door directies en besturen van de gastlocatie DaCapo College, Sterk Techniek Onderwijs Zuid-Limburg, Ondernemersvereniging BSG en enkele leden en de portefeuillehouders van Onderwijs en Economie van gemeente Sittard-Geleen.

Als vertegenwoordiger voor het bedrijfsleven tekende Ondernemersvereniging Bedrijven Sittard-Geleen (BSG), namens de leden een samenwerkingsovereenkomst met Sterk Techniek Onderwijs Zuid-Limburg. In co-creatie willen we samen bereiken dat het technisch vmbo, kwalitatief en kwantitatief, bijdraagt aan een duurzaam evenwicht tussen vraag en aanbod op de technische arbeidsmarkt in de regio.

BSG maakt zich verder hard om vanuit de triple-helix gedachte ook de lokale overheden en dan met name de Gemeente Sittard-Geleen, te betrekken in de gezamenlijke ambitie om Sterk Techniek Onderwijs in Zuid-Limburg voortdurend aan te jagen. Bedrijven krijgen door de samenwerking verdere toegang tot nieuwe instroom van geïnspireerde en beter voorbereide jonge werknemers, leerlingen van divers niveau, nieuwe netwerken, potentiële promotie van werkwijzen en materialen en mogelijkheden om innovatie in het onderwijs in te brengen. Eén van de activiteiten is de gezamenlijke organisatie en uitvoering van de T-splitsing. Sinds jaren een succesvol project tussen het vmbo (DaCapo College) en lokale ondernemers. Daarnaast zullen er andere activiteiten worden georganiseerd met de bedrijven die lid zijn van BSG en met andere groepen leerlingen. Al deze activiteiten dienen als doel om het techniekonderwijs te versterken en meer leerlingen te stimuleren voor techniek.

Deze samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op 19 april 2021 en geldt tot 31 december 2023.
Beide partners hebben de intentie om ook na de duur van het project te blijven samenwerken aan het versterken van het technisch vmbo-onderwijs.

Verrassing

Want dat hadden we beloofd….

8 Januari 2021 zouden we eigenlijk de BSG Nieuwjaarsreceptie organiseren zoals u die van ons gewend bent.
Natuurlijk is dat nu helaas even niet mogelijk en verrassen we u op deze manier…

 

Laat u verrassen

Alvast een tipje van de sluier….

8 Januari 2021 zouden we eigenlijk de BSG Nieuwjaarsreceptie organiseren zoals u die van ons gewend bent.
Natuurlijk is dat nu helaas even niet mogelijk en gaan we u op een andere manier verrassen…

 

Nieuwjaarsreceptie 2020

Fijn dat u erbij was!

Wij kijken met veel genoegen terug op een geslaagde en gezellige Nieuwjaarsreceptie van Ondernemersvereniging Bedrijven Sittard-Geleen (BSG), afgelopen vrijdag 10 januari bij Zuyd Hogeschool te Sittard. Wat was het een bijzondere avond…

Een avond met volop gezelligheid, lekker eten en drinken, interessante gesprekken tussen Mw. XinXin Wang (Conficius instituut), Gedeputeerde Robert Housmans, Wethouder Pieter Meekels, voorzitter Yvonne Salvino en de directeur van Zuyd Hogeschool, Luc Verburgh. We namen alvast afscheid van Burgemeester Sjraar Cox en we werden geïnformeerd over zaken die op dit moment voor ons als ondernemers van belang zijn. Dit alles onder deskundige begeleiding van moderator, Dhr Jeroen van der Burgt.

Fijn dat u erbij was, dank u wel! Als we u hebben gemist… dan zien we u vast en zeker bij onze volgende bruisende activiteit in het voorjaar.

Bekijk hieronder mooie beelden die Paul Fekkes voor ons maakte.

After Summer Borrel

Op vrijdag 23 augustus vond tijdens het Sint Rosa Festival in Sittard, de ‘After summer borrel’ plaats.

Deze gezellige borrel was een gezamenlijk initiatief van Kom’mit, de Gemeente Sittard-Geleen en Ondernemersvereniging Bedrijven Sittard-Geleen (BSG). Hieronder een terugblik op wederom een zeer geslaagde activiteit!

Werkbezoek Brightlands Innovation Factory

Op 26 maart bezochten we met ons leden de Brightlands Innovation Factory

Na een warme ontvangst volgde een drietal presentaties:

  • Patrick van der Meer (Brightlands Innovation Factory): betreffende de activiteiten en mogelijkheden die Brightlands biedt. Denk hierbij aan de begeleiding van Startups en de daarbij behorende financieringsmogelijkheden. Maar ook voor het MKB is er een programma dat helpt met innoveren in de breedste zin van het woord. Samen met de Rabobank en het Liof coacht het BIF, MKB-ers bijvoorbeeld bij het implementeren van een nieuw businessmodel of nieuwe vindingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: patrick.vandermeer@brightlands.com
  • Jeroen Wijckmans (Trajekt): Trajekt wil mensen ondersteunen, waardoor iemand in staat is zelf de regie te nemen over zijn leven of omgeving en naar eigen vermogen te participeren in de samenleving. Prachtig voorbeeld was de buurttuin in Wittevrouweveld (Maastricht), waar voor en met de buurtbewoners een prachtige tuin realiseert is, die dient als ontmoetingsplek voor de buurtbewoners. Prachtig initiatief!
  • Taco de Nies (Walifi): een initiatief die financieringsmogelijkheden opzet in met name Afrika om daar veilige en lokale watervoorzieningen te realiseren. Vooral veilig (drink)water is nog steeds niet voldoende aanwezig in vele delen van Afrika.

Na deze inspirerende presentaties volgde er nog een rondleiding over het terrein met als afsluiter een samen zijn waar de aanwezigen in grote getale bleven, om de informatie van die middag nog eens met elkaar te delen.

Kortom een zeer interessante middag, die een nieuwe kijk op onze regio geworpen heeft.

Was u erbij? Dan hopen wij dat u genoten heeft van dit bezoek.
Was u er niet bij? Dan hopen wij u de volgende keer te mogen begroeten.

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Nieuws...