Van sloop naar herbestemming

Thema avond ‘omgaan met leegstand; van sloop tot herbestemming’ door Zuyd Hogeschool. Leegstand en de herbestemming zullen in deze regio de komende jaren prominent onze aandacht vragen. Tegen deze achtergrond organiseert Zuyd Hogeschool op 16 mei 2017 een thema-avond; omgaan met leegstand; van sloop tot herbestemming.

Programma

  • Het programma van deze thema-avond ziet er als volgt uit
  • Joop van Duren, Lector Facility Management opent met een korte inleiding over de achtergronden van leegstand.
  • Peter Nieland, directeur Locatus Nederland geeft een inkijk in de Retail leegstand in het algemeen en de Parkstad situatie in het bijzonder. Ook gaat hij in op feiten en fabels over leegstand, waagt hij zich aan een voorspelling voor 2025. Hij sluit af met concrete tips m.b.t. `dealen met leegstand’.
  • Harold Janssen, architect van Satijn Plus, staat stil bij enkele regionale voorbeelden van kansrijke herbestemming van leegstaand publiek vastgoed. Wat maakt een herbestemmingsaanpak nu kansrijk?
  • Er wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden tot en met 1 mei 2017. De kosten voor deze thema-avond zijn €50,- voor externe bezoekers. Voor alumni Facility Management geldt een korting van €10,-.

Om u aan te melden stuurt u een e-mail naar facilitymanagement@zuyd.nl. Vermeld bij uw aanmelding de volgende gegevens:

Gegevens bedrijf:
Bedrijfsnaam
Factuuradres
Postcode
Plaats
Inkoopnummer (indien van toepassing)

Gegevens deelnemer:
(a.u.b. invullen voor elke deelnemer)

Voornaam
Achternaam
Functie
E-mailadres
Telefoonnummer
Alumnus Zuyd Facility Management                      ja/nee