Privacyverklaring

PRIVACYBELEID VAN ONDERNEMERSVERENIGING BEDRIJVEN SITTARD-GELEEN (BSG)

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die ondernemersvereniging Bedrijven Sittard-Geleen (BSG) verwerkt van haar leden. Indien je lid wordt van BSG of om een andere reden persoonsgegevens aan BSG verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te downloaden om te bewaren voor je eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke
  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
  Ondernemersvereniging BSG, Industriestraat 6, KvK nummer 14063347
  De ledenadministraite is bereikbaar via info@bsgonline.nl of via telefoonnummer 06-20300564
 2. Welke gegevens verwerkt BSG en voor welk doel
  1. In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
   1. voor- en achternaam, geslacht
   2. adresgegevens eventueel postadres
   3. telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
   4. overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts
  2. BSG verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
   1. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
   2. je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van BSG;
   3. je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, van het lidmaatschapsgeld, netwerkevenementen, afgenomen diensten af te wikkelen.Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met BSG en je te informeren over de ontwikkelingen van BSG.E-mail berichtgeving (opt-out):
    BSG gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van BSG. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
 3. Bewaartermijnen
  BSG verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschappen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
 4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
  1. Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft BSG passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
  2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt BSG gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.
 5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
  1. Via de ledenadministratie van BSG kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. BSG zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
  2. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie via mail-adres: info@bsgonline.nl of telefonisch: 06-20300564
  3. Indien je klachten hebt over de wijze waarop BSG je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
  4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie info@bsgonline.nl
 6. Wijzigingen
  Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.