Je bedrijf positioneren om elke uitdaging aan te kunnen

Of je nu een startende of een ervaren ondernemer bent. Je bedrijf krijgt telkens weer te kampen met uitdagingen. Een nieuwe kans die zich voordoet, een groeistuip of juist een groeivertraging, een botsing op cultureel vlak in het buitenland, medewerkers die net iets anders doen dan jij wilt, enzovoort. Soms zijn het ware klappen die een bedrijf te verwerken krijgt. Een stevige basis is het fundament dat je nodig hebt om moeilijke uitdagingen te kunnen doorstaan. Die solide basis kun je in 3 stappen bereiken! Als je deze stappen hebt doorlopen is klip-en-klaar wat je in je bedrijf doet, hoe je dat doet, waar dat op de markt toe leidt en welke ambitie je hiermee gaat realiseren. Je bedrijf is als het ware in positie om de nieuwe uitdaging aan te gaan! Heb je interesse in het nemen van dergelijke stappen of wil je meer informatie?

Contact met honderden bedrijven die hulp zochten, ervaring in een bedrijf dat internationaal actief is en ervaring in een eigen bedrijf. Dit bracht Jean-Paul Urlings, eigenaar van het bedrijf BizzDom ertoe om te gaan nadenken wat al deze bedrijven nu vooral geholpen heeft. De conclusie kwam telkens op hetzelfde neer: een bedrijf kan niet goed doorontwikkelen als er geen solide basis aanwezig is. Zonder solide basis gaat een ondernemer bij cruciale beslissingen twijfelen. Deze twijfel straalt uit naar medewerkers en zakenpartners. Dit bevordert de samenwerking die voor het bedrijf cruciaal is niet. Het ontbreken van de solide basis leidt er vaak ook toe dat het bedrijf zich niet eenduidig op de markt presenteert. De ene keer is dit het belangrijkste aan je product of dienst, de andere keer dat. Laat staan dat het ontbreken van de solide basis duidelijkheid creëert over de ambitie van de ondernemer. Ondernemers die geen solide basis onder hun bedrijf hebben acteren vaak op basis van intuïtie. Die kan heel goed zijn, maar het maakt het voor de omgeving van de ondernemer (personeel, zakenpartners) minder duidelijk waar de ondernemer naartoe wilt, hoeveel potentie er in de onderneming zit.

Zo’n wankele basis leidt tot onduidelijkheid bij het personeel, bij afnemers van het product of de dienst en bij zakelijke partners. En dit staat de continuïteit van het bedrijf in de weg. Daarom ontwikkelde BizzDom een efficiënte aanpak om in 3 stappen tot een solide basis onder het bedrijf te komen. 3 Stappen met gebruik van handige formats, die gemakkelijk communiceerbaar zijn binnen en buiten het bedrijf. Dus geen pak papier dat in de bureaulade verdwijnt, maar 3 A4-tjes die voor iedereen snel inzicht geven in het bedrijf.

De 3 stappen zijn de volgende:

  1. Het business model: waarin fundamentele keuzes over je bedrijf worden gemaakt. Welke waarde lever je, voor wie en hoe lever je, wat doe je zelf en vooral niet zelf en hoe verdien je er geld mee?
  2. De strategie: in een format dat duidelijk maakt hoe je je bedrijf op de markt presenteert, wat je zo goed maakt, en welke ambitie (stip op de horizon) je hebt
  3. De roadmap: die voorkomt dat de ambitie uit de vorige stap luchtfietserij lijkt, maar concreet en realiseerbaar is binnen een bepaalde periode.

Als je deze stappen hebt doorlopen is klip-en-klaar wat je in je bedrijf doet, hoe je dat doet, waar dat op de markt toe leidt en welke ambitie je hiermee gaat realiseren. Het wordt voor de interne organisatie en voor zakenpartners zo helder en concreet, dat je niet meer om hulp gaat vragen. Nee, je vraagt ze of ze willen delen in je succes door met je samen te werken!

Wil je hier meer over weten, neem dan contact op met Jean-Paul Urlings, 06-82009974, jpu@bizzdom.biz of met Monique van der Bruggen, 06-44070168, monique@roodplan.nl